Αντικατάσταση θυροτηλεφώνου με θυροτηλεόραση

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ – ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ !

Τα προϊόντα Xvox έχουν όλα τα πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών και κατασκευάζονται για την εταιρία μας όπως και για πολλές άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες.

Η Xvox μας παρέχει συστήματα 2 Καλωδίων Bus Χωρίς Πολικότητα 5 Καλωδίων Bus.


 ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔIΩΝ

Τα συστήματα των 2 καλωδίων είναι αυτά τα οποία θα επιθυμούσε κάθε εγκαταστάτης, εύκολα στην τοποθέτηση – σύνδεση λόγω του ότι χρειάζεται μονό 2 καλώδια και χωρίς πολικότητα.

Εμείς μετά την πολυετή εμπειρία μας παρατηρούμε τα κάτωθι:

Πλεονεκτήματα συστήματος θυροτηλεόρασης δυο καλωδίων χωρίς πολικότητα:

1Εύκολη συνδεσμολογία μόνο με δυο καλώδια χωρίς πολικότητα

2Τοποθέτηση έως και 4 παράλληλα μόνιτορ χωρίς επιπλέον τροφοδοτικά

3Συνδυασμός στην ίδια εγκατάσταση, οθόνης 4 inch , 7 inch και θυροτηλέφωνο

4Προγραμματισμός οθόνης μέσω dipswich

5Δυνατότητα αυτόκλησης(δυνατότητα να έχεις εικόνα , να μιλήσεις και να ανοίξεις τη πόρτα χωρίς να χρειαστεί να σου χτυπήσουν)

6Δυνατότητα πρόσθετων module όπως πλακέτα τηλεφωνητή (να μπορεί να σε παίρνει τηλέφωνο ενώ λείπεις, να μπορείς να μιλήσεις και να ανοίξεις πόρτα, όλα μέσω τηλεφώνου, πλακέτα επέκτασης για κάμερες cc tv – καταγραφικού κ.α).

7Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των διαμερισμάτων.

8Δυνατότητα ανοίγματος δεύτερης κλειδαριάς χωρίς επιπλέον καλώδια

9Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 4 εισόδων

10Δυνατότητα φωνητικών οδηγιών όπως : η πόρτα είναι ανοιχτή παρακαλώ περάστε.

Μειονεκτήματα συστήματος θυροτηλεόρασης δυο καλωδίων χωρίς πολικότητα:

1Υποχρεωτική χρήση διακλαδωτήρων στον όροφο (άνοιγμα κουτιών- μερεμέτια )

2Περιορισμός ως προς τον αριθμό τοποθέτησης μόνιτορ (έως 32 διαμερίσματα)

3Δυνατότητα αυτόκλησης μόνο από μια οθόνη στη πολυκατοικία κάθε φορά.


 ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5 ΚΑΛΩΔIΩΝ    

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με το σύστημα 2 καλωδίων αλλά και με το 85% τον εταιρειών του ανταγωνισμού, είναι ότι δεν χρειάζεται διακλαδωτήρες στους ορόφους , γεγονός που σημαίνει οικονομία χρόνου και χωρίς μερεμέτια.

Πλεονεκτήματα συστήματος θυροτηλεόρασης 5 καλωδίων bus:

1Συνδεσμολογία με πέντε καλώδια bus(το 90% των παλιών πολυκατοικιών διαθέτουν πέντε καλώδια, λειτουργία και με UTP)

2Τοποθέτηση έως 3 παράλληλα μόνιτορ (η χρήση επιπλέον τροφοδοτικών εξαρτάται από το μοντέλο της οθόνης)

3Συνδυασμός στην ίδια εγκατάσταση, οθόνης 4 inch , 7 inch και θυροτηλέφωνο

4Προγραμματισμός οθόνης μέσα από μενού ( πιο εύκολα από ποτέ).

5Δυνατότητα αυτόκλησης(δυνατότητα να πάρεις εικόνα , να μιλήσεις κ να ανοίξεις τη πόρτα χωρίς να σου χτυπήσουν)

6Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των διαμερισμάτων.

7Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 4 εισόδων

8Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 72 εσωτερικών συσκευών (οθόνες , θυροτηλέφωνα)

9Δυνατότητα αυτόκλησης την ιδία στιγμή από όλους.

10Δυνατότητα φωνητικών οδηγιών όπως : η πόρτα είναι ανοιχτή παρακαλώ περάστε.

Μειονεκτήματα συστήματος θυροτηλεόρασης 5 καλωδίων bus

1Δύσκολη διαχείριση όταν έχουμε πάνω από 1 είσοδο (ευκολότερη από τα αναλογικά συστήματα και δυσκολότερη από το δικό μας bus 2).


    ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 Ή 5 ΚΑΛΩΔIΩΝ;

Θα προτείναμε στους φίλους και συνεργάτες, να προτιμούν το σύστημα 5 καλωδίων bus στις εγκαταστάσεις-αντικαταστάσεις τους όταν υπάρχουν 5 διαθέσιμα καλώδια και να χρησιμοποιούν το σύστημα 2 καλωδίων για μικρές εγκαταστάσεις και όταν δεν υπάρχουν 5 διαθέσιμα καλώδια.

Main Menu