Ειδική κατασκευή INOX, με 36 μπουτόν

Posted on Posted in xVox V-Tech

Ειδική κατασκευή INOX, με 36 μπουτόν, αριθμό οικείας και καρταναγνώστη.