Μπουτονιέρα χωνευτή INOX, με 46 μπουτόν

Posted on Posted in xVox V-Tech

Μπουτονιέρα χωνευτή INOX, με 46 μπουτόν (με επεκτάσεις), με αριθμό οικείας και καρταναγνώστη.