Ειδική κατασκευή INOX 35 μπουτόν

Posted on Posted in Uncategorized

Ειδική κατασκευή INOX, με 35 μπουτόν και καρταναγνώστη.