Ειδική κατασκευή INOX 18 μπουτόν

Posted on Posted in Uncategorized

Ειδική κατασκευή INOX, με 18 μπουτόν και καρταναγνώστη.