Επίτοιχη μπουτονιέρα INOX 30 μπουτόν

Posted on Posted in Uncategorized

Επίτοιχη μπουτονιέρα INOX, με 35 μπουτόν (με επεκτάσεις) και καρταναγνώστη.