Ειδική κατασκευή INOX 28 μπουτόν

Posted on Posted in Uncategorized

Ειδική κατασκευή INOX, με 28 μπουτόν και καρταναγνώστη.